Translations:Kodi i mirësjelljes/7/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Sigurohu vazhdimisht që të të tjerët po të kuptojnë. Disa nga ne mund të kenë kufizime fizike, të cilat e bëjnë lëvizjen të vështirë. Ofro struktura të hapura me idenë e një aksesi universal, në vënd që të prisni për kërkesa të veçanta. Ofro informacion të qartë mbi mënyrat e aksesit.