Translations:Kodi i mirësjelljes/5/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Puna e bërë për të ndryshuar botën teknologjike mund të ndodhë vetëm nëpërmjet një pjesëmarrjeje aktive. Përkushtohu duke qëndruar fort për të shkuar përtej asaj që është e lehtë: dëgjo një ide të re, bëj një pyetje koti.