Translations:Kodi i mirësjelljes/2/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Në Open Labs, shpeshherë kërkojmë shumë nga njëri-tjetri. Gjërat që do të diskutojmë, ndajmë, ndërtojmë, mësojmë dhe krijojmë së bashku, shpesh mund të na çojnë drejt situatave jo shumë të rehatshme.