Translations:Kodi i mirësjelljes/18/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Pjesëmarrësit të cilëve do t’u kërkohet të ndalojnë çdo sjellje të papranueshme priten që të binden menjëherë. Pjesëmarrësit të cilët nuk zbatojnë këtë Kod të Mirësjelljes mund të përjashtohen nga hapësira dhe/ose do iu ndalohet pjesëmarrja në aktivitete të ardhshme.