Translations:Kanalet e komunikimit/1/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Kanali zyrtar i komunikimit të komunitetit është mailing list: openlabs.cc/sq/tools/mailing-list
Ekziston dhe një kanal me anoncime rreth aktiviteteve: t.me/openlabsevents