Translations:Donacione/9/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Donatorë në Patreon

Së shpejti do shtohet lista e donatorëve që na kanë ndihmuar në Patreon.