Translations:Donacione/7/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Mënyrat e kontributeve materiale

Sigurisht që vlerësojmë dhe cdo ndihmë materiale që na është ofruar nga individë, institucione dhe kompani të ndryshme.