Translations:Debian Meetup nr.1/5/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Raport i eventit

Aktiviteti kishte 12 pjesëmarës dhe zgjati rreth 3 orë. Daniel Pocock që ishte dhe drejtuesi i takimit trajtoj disa tema të ndryshme rreth Debian, që nga një historik i shkurtër, parimet mbi të cilat mbështet komuniteti i Debian dhe mënyrat sesi mund të përfshihen kontribues të tjerë. Disa nga tematikat që u diskutuan ishin:

  • Programi Outreachy
  • Google Summer of Code
  • Mundësitë e ndryshme për Debian që të ofrojë mbështetje për Open Labs
  • Mini Debconf Women

Një pjesë e pjesëmarrësve shprehën dëshirën për tu përfshirë më shumë në Debian dhe evente të tjera të kësaj natyre do të organizohen në vijim.