Takimi 1

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Duke vënë re çdo ditë më shumë rëndësinë e të paturit akses të lirë në nevoja dhe mundësi, gjithashtu duke vënë re se mesh nesh ka shumë të interesuar për rivitalizimin e komunitetit të OSM, menduam të bëjmë fillimisht takimin e parë, si një hapje të punës dhe koontributit që secili nga ne mund të japë në hartëzimin e botës brenda licencave të hapura dhe si vazhdimësi e një pune shumë të vlefshme që ky komunitet ka bërë më herët.

Për më gjatë, në lidhje se si mund/duam të organizohemi apo cfarë aktivitetesh duam të zhvillojmë, jeni të ftuar përzemërsisht të merrni pjesë aktivisht në eventin e datës 4 Shkurt 2023 (e shtunë), ora 12:00 në hapësirat e Open Labs Hackerspace.

Do vijojë bisedë e hapur me të pranishmit me qëllim:

 • informimin mbi projektin Open Street Map, mjete për të kontribuar dhe projekte globale për të cilat janë përdorur të dhënat dhe kontributet nga OSM;
 • informimin mbi kontributin e komunitetit OSM Albania ndër vite
 • rëndësinë e kontributit të vazhdueshëm në OSM, si përmirësim i jetës së përditshme kolektive
 • hapat e ardhshme për rritjen e komunitetit lokal
 • përcaktimin e veprimtarisë dhe kontributeve të mundshme në OSM në kontekstin tonë social, në të ardhmen.

Detaje

 • Kur: 04 shkurt 2023 @12.00
 • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.

Ndërlidhje

Raport i eventit

Pas më tepër se 3 vjetësh u zhvillua takimi i komunitetit të Open Street Map Albania dhe ridiskutuam rëndësinë e kontributit individual dhe kolektiv për OSM. Pas ndarjes së eksperiencave të secilit në lidhje me përdorimin dhe kontributet e mëhershme, dakordësuam që takimet e komunitetit të jenë periodike dhe të kanalizuara kryesisht në këto drejtime:

 • Mapping Parties
 • Open Street Brunches
 • Workshops
 • Bashkëpunime në të ardhmen me kolektive, institute kërkimore, OJF apo institucione publike, etj.
 • Policy making


Gjithashtu, takimin e radhës e lamë më datë 11 shkurt 2023 @ 12:00, i cili do të jetë një Open Street Brunch dhe do të përqëndrohet më tepër në krijimin e llogarive për kontribuesit dhe në njohjen e përdorimin e disa mjeteve të ndryshme që mund të përdoren për të shtuar kontribute në OSM më tej.


Pjesëmarrësit

Kanali i komunikimit të përditshëm