Standartet e hapura

Nga Open Labs Hackerspace
Shko tek: lundrim, kërko

Një standard i hapur është një standard që është në dispozicion të publikut dhe mbi të cilin publiku ka disa të drejta përdorimi. Gjithashtu, mund të ketë cilësime të ndryshme lidhur me mënyrën se si një standard është dizejnuar. Mbi standarded e hapura nuk ka një përkufizim të vetëm dhe interpretimet mund të ndryshojnë në varësi të përdorimit të tyre.

Artikull referencë: https://opensource.com/resources/what-are-open-standards