Stampa:OperatorAssistanceNeeded

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

20px Një anëtar i Grupit të miratimeve të robotëve ka kërkuar vëmendjen e mirëmbajtësit. Vetëm nëse përdoruesi e lexoi dhe ju përgjigj kërkesës mund të hiqet ky shënim (The owner must be checked).