Page translation

Jump to navigation Jump to search

Pages proposed for translation

These pages contain text with translation tags, but no version of these pages are currently marked for translation.

 1. Fedora
 2. Mix Networks Design
 3. OONI Probe Workshop
 4. Open Labs 6th anniversary
 5. SysAdm

Pages in translation

Some version of these pages have been marked for translation.

 1. Anëtaret
 2. Debian
 3. Debian Meetup Nr.2
 4. Debian Meetup nr.1
 5. Debian Sprint FOSScamp 2017
 6. Donacione
 7. FOSScamp Syros 2017
 8. Guidë Shkrimi
 9. Infrastruktura
 10. Kodi i mirësjelljes
 11. Komunikimi
 12. Kreu
 13. Logo & Asete
 14. Manifesto
 15. Nextcloud
 16. Pastrimi
 17. Politika e privatësisë
 18. Projekte
 19. Pyetje të bëra shpesh
 20. Raportet Financiare
 21. Rreth Nesh
 22. Si të përdor wikin?
 23. Sisteme GIS
 24. Statuti
 25. Të dhënat e hapura
 26. Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017

Broken pages

An old version of this page is marked for translation, but the latest version cannot be marked for translation.

 1. Raporti Financiar - Gusht 2017