Difference between revisions of "Donacione"

Jump to navigation Jump to search
m
Line 18: Line 18:
* Collective68 (aktiv që nga 3.2020)
* Collective68 (aktiv që nga 3.2020)
* Redonski (aktiv që nga 6.2017)
* Redonski (aktiv që nga 6.2017)
* Boris Budini (aktiv që nga 10.2020)


===Mbështetës që nuk janë tashmë aktivë (listuar duke filluar sipas kontributit më e lartë)===
===Mbështetës që nuk janë tashmë aktivë (listuar duke filluar sipas kontributit më e lartë)===
All, Bureaucrats, Administrators, translator
8

edits

Navigation menu