Changes

Jump to navigation Jump to search

Aktivitete

859 bytes added, 2 months ago
m
vendosa nderlidhjen e sakte per infosec meetup
*Propozohet të evitohet organizimi i aktiviteteve në festat zyrtare dhe ditën e diel.
*Dëshiron të organzosh dhe ti një aktivitet? Vizito faqen e udhëzimeve: [[Organizim_Aktivitetesh|wiki.openlabs.cc/faqja/Organizim_Aktivitetesh]]
* Dy datat në vijim hackerspace është e zënë nga grupi organizativ OSCAL: 09.01.2020 - 07:00PM dhe 21.01.2020 - 7:00PM
{| class="wikitable sortable"
! style="background-color: #2BBBB0; color:white;" |Projekti/Prezantuesi
|-
! rowspan="513" |2020|17.05.2020|Oficina Tirana|openSUSE Summit (side event of OSCAL)|Open Labs Hackerspace|-
|16-17.05.2020
|TBAOficina Tirana|[https://www.mediawiki.org/wiki/Wikimedia_Hackathon_2020 OSCAL 2020]
|Open Labs Hackerspace
|-
|09-11.05.2020
|TBAOficina Tirana
|[https://www.mediawiki.org/wiki/Wikimedia_Hackathon_2020 Wikimedia Hackathon Tirana 2020]
|Wikimedia Foundation
|-
|2606.0102.20192020|1718.00 - 1921.00|[https://forum.openlabs.cc/t/tirana-infosecwordpress-kickoff-meetupmeeting/1993 2026 Tirana infosec WordPress meetup- Kickoff Meeting]|WordPress|-|29.01.2020|17:30|[[“Building an Art Gallery in the Browser”. Using AR and VR in the Browser]]|Doug Sillars|-|26.01.2020|17:00 - 19:00|[[Tirana Infosec Meetup 2020|InfoSec Meetup January 2020]]|Tirana InfoSec Meetup|-|22.01.2020|17:00|Mozilla Common Voice|Daniel BohannonMozilla
|-
|14.01.20192020
|18:30
|[https://forum.openlabs.cc/t/thirrje-per-pjesemarrje-sustainable-environmental-hackathon-2019/1972/2 Environmental Hackathon Meeting] Nr. 4
|-
|16.01.2020|17:00|Mozilla Commons Voice|Mozilla|-|15.01.2020|17:00|Online privacy for activists workshop|Open Labs & activist friends|-|11.01.20192020|16:30|Open Source Digital Infrastructure for activists workshop|Open Labs & Uzina Tirana|-|11.01.2020|11:30|[[openSUSE meetup]]|openSUSE|-|10.01.2020|17:00 |Mozilla Common Voice|Mozilla|- ! rowspan="36" |2019|27.12.2019|18.:00|openSUSE meetupFesta e fundvitit e komunitetit|Aulona & KristinaOpen Labs hackerspace
|-
! rowspan="27" |2019
|26.12.2019
|18:30
|[https://forum.openlabs.cc/t/thirrje-per-pjesemarrje-sustainable-environmental-hackathon-2019/1972/2 Environmental Hackathon Meeting] Nr. 3
|
|-
|21.12.2019

Navigation menu