Changes

Jump to navigation Jump to search

Kiwi TCMS localisation sprint

No change in size, 9 months ago
no edit summary
Kiwi TCMS është sistemi kryesor open source për menaxhimit e testimeve të software-eve. Kiwi TCMS është një instance e pavarur që i shërben çdo personi që punon me software testing ose siç njihet ndryshe quality assurance (QA).
- * Ju ndihmon të transformoni procesin e testimit brenda ekipit tuaj- * Ju ndihmon të bëheni më të organizuar, transparent dhe të përgjegjshëm- * Nxit produktivitetin dhe pjesëmarrjen inxhinierike 10+ vjet histori- * Liçensuar sipas GPL 2
Më tepër: https://github.com/marketplace/kiwi-tcms
translator
155

edits

Navigation menu