Changes

Jump to navigation Jump to search
krijova faqen
Përshkrimi do shtohet së shpejti.

== Detaje ==
* Ku: Open Labs Hackerspace
* Ka nevojë të kemi dije teknike paraprakte: JO.

== Data dhe ora ==
* 30.07.2019 @ 18:00

=== Ndërlidhje ===
* Forum: https://forum.openlabs.cc/t/wikimedia-commons-event-mbi-arkitekturen-e-tiranes/1843

== Organizatorët ==
* Photo Walk Tirana & Preserving Tirana

Navigation menu