Difference between revisions of "CryptoParty Tirana 2019"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
(→‎Organizatorët: ndryshova anetaret e grupit organizativ te ketij edicioni)
Line 6: Line 6:


== Detaje ==
== Detaje ==
* Kur: 19.01.2019;
* Kur: 19.11.2019;
* Ku: TBA
* Ku: TBA
* Numri i pjesëmarrësve: (plotësohet pas aktivitetit);
* Numri i pjesëmarrësve: (plotësohet pas aktivitetit);

Navigation menu