Difference between revisions of "OpenStreetMap"

Jump to navigation Jump to search
m
vendosa ngjyrat e openstreetmap.
m (Shtova aktivitet.)
m (vendosa ngjyrat e openstreetmap.)
Line 5: Line 5:
OpenStreetMap është krijuar nën shëmbullin e Wikipedias; edhe këtu hartat që shfaqin karakteristika të ndryshme, butoni i mirënjohur ‘Redakto’ dhe historia e plotë e redaktimeve ruhen dhe mirëmbahen. Përdoruesit e regjistruar mund të ngarkojnë regjistëra GPS dhe të redaktojnë të dhënat vektoriale me anë të mjeteve të vëna në dispozicion.
OpenStreetMap është krijuar nën shëmbullin e Wikipedias; edhe këtu hartat që shfaqin karakteristika të ndryshme, butoni i mirënjohur ‘Redakto’ dhe historia e plotë e redaktimeve ruhen dhe mirëmbahen. Përdoruesit e regjistruar mund të ngarkojnë regjistëra GPS dhe të redaktojnë të dhënat vektoriale me anë të mjeteve të vëna në dispozicion.


== Anëtarët ==
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#76c551;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em">Anëtarët</span></div>==
 
* Anisa Kuci
* Anisa Kuci
* Sidorela Uku
* Sidorela Uku
Line 12: Line 13:
* Amanti Lulo
* Amanti Lulo


== Iniciativat ==
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#76c551;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em"> Iniciativat</span></div>==
* [http://maptime.io/tirana/ MaptimeTirana]
* [http://maptime.io/tirana/ MaptimeTirana]
* [[Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap]]
* [[Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap]]


== Prezantime dhe postime ==
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#76c551;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em"> Prezantime dhe postime</span></div>==
* 15.11.2017 - Prezantim i shkurtër në skype nga Sidorela për komunitetin e OSM Albania në kuadër të OSMGeoWeek të organizuar nga PoliMappers. Detaje në forum:[https://forum.openlabs.cc/t/presantation-of-osm-albanian-community-for-polimappers-geoweek-event/792/2 link]
* 15.11.2017 - Prezantim i shkurtër në skype nga Sidorela për komunitetin e OSM Albania në kuadër të OSMGeoWeek të organizuar nga PoliMappers. Detaje në forum:[https://forum.openlabs.cc/t/presantation-of-osm-albanian-community-for-polimappers-geoweek-event/792/2 link]
* 18.08.2017 - 20.08.2017 Pjesëmarrja në [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/State_Of_The_Map State of the Map] Japoni - blog post [https://openlabs.cc/open-labs-ne-sotm2017/ këtu]
* 18.08.2017 - 20.08.2017 Pjesëmarrja në [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/State_Of_The_Map State of the Map] Japoni - blog post [https://openlabs.cc/open-labs-ne-sotm2017/ këtu]
*  "[https://speakerdeck.com/sotm2017/day1-1100-how-to-build-up-an-osm-community How to build an OSM community]" prezantim nga Anisa Kuci në State of the Map.
*  "[https://speakerdeck.com/sotm2017/day1-1100-how-to-build-up-an-osm-community How to build an OSM community]" prezantim nga Anisa Kuci në State of the Map.


== Aktivitetet ==
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#76c551;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em"> Aktivitetet</span></div>==
===2018===
 
 
===<span style="color:#76c551">2018</span>===
* 27.06.2018 @ 18:30 [[Maptime Tirana 7]]
* 27.06.2018 @ 18:30 [[Maptime Tirana 7]]
* 25.04.2018 @ 19:00 [[Maptime Tirana 6]]
* 25.04.2018 @ 19:00 [[Maptime Tirana 6]]
Line 28: Line 31:
* 17.01.2018 @ 18:00 [[Maptime Tirana 4]]
* 17.01.2018 @ 18:00 [[Maptime Tirana 4]]


===2017===
===<span style="color:#76c551">2017</span>===
* 18.11.2017 @ 10:00 [[OpenStreetMap GeoWeek Tirana]]
* 18.11.2017 @ 10:00 [[OpenStreetMap GeoWeek Tirana]]
* 21.10.2017 @ 15:00 [[Maptime Tirana nr 3|Maptime Tirana 3]]
* 21.10.2017 @ 15:00 [[Maptime Tirana nr 3|Maptime Tirana 3]]
Line 40: Line 43:
* 11.01.2017 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.7|OpenStreetMap Mapathon #7]]
* 11.01.2017 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.7|OpenStreetMap Mapathon #7]]


===2016===
===<span style="color:#76c551">2016</span>===
* 30.11.2016 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.6|OpenStreetMap Mapathon #6]]
* 30.11.2016 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.6|OpenStreetMap Mapathon #6]]
* 19.10.2016 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.5|OpenStreetMap Mapathon #5]]
* 19.10.2016 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.5|OpenStreetMap Mapathon #5]]
Line 47: Line 50:
* 06.02.2016 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.2|OpenStreetMap Mapathon #2]]
* 06.02.2016 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.2|OpenStreetMap Mapathon #2]]


===2015===
===<span style="color:#76c551">2015</span>===
* 12.12.2015 në Open Labs Hackerspace: [[John Sturdy në Open Labs: prezantim për OSM dhe Makespaces]]
* 12.12.2015 në Open Labs Hackerspace: [[John Sturdy në Open Labs: prezantim për OSM dhe Makespaces]]
* 08.12.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur nr.2]]
* 08.12.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur nr.2]]
* 24.11.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur nr.1]]
* 24.11.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur nr.1]]
* 14.11.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur nr.0]]
* 14.11.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur nr.0]]
All, Bureaucrats, Administrators, translator
753

edits

Navigation menu