Changes

Jump to navigation Jump to search

Donacione

887 bytes added, 2 years ago
m
shtova sponsoret e oscal 2014 - 2017
=== OSCAL 2017 ===
* Gold Sponsors: Mozilla* Silver Sponsors: RedHat, Raiffeisen Invest, Wikimedia Foundation, Google* Bronze Sponsors: Lulzbot, Opensuse, CoreOS, LocalWeb, LibreOffice, SitePoint, DigitalOcean, FSFE, Fedora, UnixStickers, StickerMule* Venue Partners: Offiçina, Harry Fultz Institute* Partners: AgnaGroup, O''(do shtohet sapo dikush nga anëtarët të ketë pak kohë të lirë)''reilly, KDE
=== OSCAL 2016 ===
(do shtohet sapo dikush nga anëtarët të ketë pak kohë të lirë)* Gold Sponsors: Mozilla* Silver Sponsors: Google, RedHat, Metropolitan, Sitepoint* Bronze Sponsors: Manoolia, O'reilly, AgnaGroup, UnixStickers, phpList, FSFE* Venue Partners: Universiteti Metropolitan i Tiranës* Supporters: CartoDB, Ama cafe, proto.io, Talent Garden Tirana, Sugru, Brandisty, DuckDuckGo, Agjensia e Kërkimit Teknologjisë dhe Inovacionit
=== OSCAL 2015 ===
(do shtohet sapo dikush nga anëtarët të ketë pak kohë të lirë)* Gold Sponsors: Raiffeisen Bank, Norwegian Embassy, Mozilla* Sponsors: O'reilly, Fedora, Google, FSFE, Namecheap, Brandisty, LibreOffice, CartoDB, proto.io, Sitepoint, giz.de
=== OSCAL 2014 ===
(do shtohet sapo dikush nga anëtarët të ketë pak kohë të lirë) * Gold Sponsors: Mozilla, Vodafone, Github* Silver Sponsors: Linux Professional Institute, Fedora, FSFE, Farnell, Host.al, Ogilvy & Mather Albania* Supporters: Këshilli i ministrave, Ministri për inovacionin dhe administratën publike, Ministria e mirëqenies sociale dhe rinisë, Universiteti i Tiranës 
</translate>
716

edits

Navigation menu