Difference between revisions of "Donacione"

Jump to navigation Jump to search
m
shtova sponsoret e oscal 2014 - 2017
m (shtova sponsoret e oscal 2014 - 2017)
Line 61: Line 61:


=== OSCAL 2017 ===
=== OSCAL 2017 ===
''(do shtohet sapo dikush nga anëtarët të ketë pak kohë të lirë)''
* Gold Sponsors: Mozilla
* Silver Sponsors: RedHat, Raiffeisen Invest, Wikimedia Foundation, Google
* Bronze Sponsors: Lulzbot, Opensuse, CoreOS, LocalWeb, LibreOffice, SitePoint, DigitalOcean, FSFE, Fedora, UnixStickers, StickerMule
* Venue Partners: Offiçina, Harry Fultz Institute
* Partners: AgnaGroup, O'reilly, KDE


=== OSCAL 2016 ===
=== OSCAL 2016 ===
(do shtohet sapo dikush nga anëtarët të ketë pak kohë të lirë)
* Gold Sponsors: Mozilla
* Silver Sponsors: Google, RedHat, Metropolitan, Sitepoint
* Bronze Sponsors: Manoolia, O'reilly, AgnaGroup, UnixStickers, phpList, FSFE
* Venue Partners: Universiteti Metropolitan i Tiranës
* Supporters: CartoDB, Ama cafe, proto.io, Talent Garden Tirana, Sugru, Brandisty, DuckDuckGo, Agjensia e Kërkimit Teknologjisë dhe Inovacionit


=== OSCAL 2015 ===
=== OSCAL 2015 ===
(do shtohet sapo dikush nga anëtarët të ketë pak kohë të lirë)
* Gold Sponsors: Raiffeisen Bank, Norwegian Embassy, Mozilla
* Sponsors: O'reilly, Fedora, Google, FSFE, Namecheap, Brandisty, LibreOffice, CartoDB, proto.io, Sitepoint, giz.de


=== OSCAL 2014 ===
=== OSCAL 2014 ===
(do shtohet sapo dikush nga anëtarët të ketë pak kohë të lirë)
* Gold Sponsors: Mozilla, Vodafone, Github
* Silver Sponsors: Linux Professional Institute, Fedora, FSFE, Farnell, Host.al, Ogilvy & Mather Albania
* Supporters: Këshilli i ministrave, Ministri për inovacionin dhe administratën publike, Ministria e mirëqenies sociale dhe rinisë, Universiteti i Tiranës
 
</translate>
</translate>
All, Bureaucrats, Administrators, translator
793

edits

Navigation menu