Changes

Jump to navigation Jump to search
Shtova informacione për aktivitetin
= Muaji i LibreOffice 2018 - Hyrje në LibreOffice = == Përshkrimi =="Hyrje në LibreOffice" do të zhvillohet në kuadër të muajit të LibreOffice në Shqipëri. Aktiviteti i parë do të jetë me 3 Nëntor ku . Gjatë eventit do ta nisim me prezantimin e të flasim rreth komunitetit të LibreOffice dhe “The mbi "The Document Foundation”, mënyrat Foundation (TDF)". Do të japim më shumë informacione se si mund të bëheni pjesë e komunitetit dhe skuadrat e ndryshme që mund ti bashkohesh komunitetit . Nëse je i interesuar për tu bërë anëtar i TDF do të shpjegohet dhe proçesi që duhet ndjekur.  Pjesa e dytë e eventit do ti dedikohet çertifikimeve në LibreOffice. == Axhenda =={||- style="background-color: #2BBBB0; color:white;" tablewidth="98%" | '''Titulli''' |-|| LibreOffice dhe se si TDF (The Document Foundation)|-|| Skuadrat në LibreOffice ku mund të kontribuosh, çertifikimet etjkontribuoni|-|| Si të bëheni TDF member|-|| Çertifikimet|} == Detaje ==* Kur: 11 Nëntor* Ku: Open Labs Hackerspace* Numri i pjesëmarrësve: Do të plotësohet pas eventit.* Nevojë të marrësh laptop me vete: Jo.* Ka nevojë të kem qenë në aktivetetet e mëparshme: JO. == Links ==* Eventi në facebook: https://www.facebook.com/events/290249791826801/* Forumi i Open Labs: https://forum.openlabs.cc/t/muaji-i-libreoffice-nentor-dhe-dhjetor-2018/1451 == Raport i eventit ==Do të plotësohet pas eventit.

Navigation menu