Changes

Jump to navigation Jump to search

CopyFest Durres 2018

1,264 bytes removed, 2 years ago
Pershtata faqen
Poster: https://github.com/uracreative/works/tree/master/CopyFest<br />Pad: https://pad.openlabs.cc/p/Copy_Fest%20Durres
Stigma negative e të rimiksuarit, kopjimit dhe modifikimit mund të nuhatet ende në shoqërinë e sotme ku interneti është pjesë kyçe e jetës sonë e cilia nuk ngjason më me ditët e shekullit të 20. Përkundrazi, atëhere mundësia për të krijuar dhe eksploruar ishte privilegj të cilin nuk e kishin shumë njërëz.
== Detaje ==
* Kur: 12 janar 2017 @ TBD & 13 janar 2017 @ TBD;21 prill 2018* Ku: Open Labs HackerspaceStudio Cultural Bar, Durres;* Promo URL: [httphttps://copyfest.openlabs.cc /en/copyfest.openlabs.cc]-durres-2018-2/;
* Nevojë të marrësh laptop me vete: jo;
* Ka nevojë të kesh dije teknike: jo;
== Axhenda ==
Më poshtë axhenda e dy ditëve të festivalit. Detajet e programit mund të ndryshojnë vazhdimisht. === Dita 1: 12.01.2018 ===
{| class="wikitable"
|+
|-
|18:00
|Hapja ditës së parë së e CopyFest Durres
|00h:20m:00s
|
|-
|18:30
|Elephants Dream Everything Is A Remix |00h:10m37m:00s |Animacion Dokumentar
|-
|18:40 |Sintel |00h:14m:48s |Animacion |- |19:00 |Tears of Steel |00h:12m:14s |Animacion |- |19:13 10 |Pushim i shkurtër shkurter |00h:13m10m:00s 48s |Pushim
|-
|19:25 20
|TPB AFK: The Pirate Bay Away From Keyboard
|01h:22m:00s
|Dokumentar
|-
|20:50 40 |Pushim i shkurtër gjate |00h:10m20m:00s
|Pushim
|-
|21:00 |Steal this film (part 1) |00h:52m:00s |Dokumentar |- |21:52 |Pushim i shkurtër |00h:13m:00s |Pushim |- |22:05 |Debtocracy |01h:14m:00s |Dokumentar |- |23:20 |Diskutim i hapur |00h:25m:00s |Diskutim
|-
|23:45
=== Dita 2: 13.01.2018 ===
{| class="wikitable"
!Ora
!Titulli
!Kohezgjatja
!Kategoria
|-
|13:00
|Hapja ditës së dytë së CopyFest
|00h:15m:00s
|
|-
|13:15
|Star Wreck
|01h:43m:00s
|Parodi
|-
|15:10
|Trouble #8: Hack the System
|00h:34m:00s
|Dokumentar
|-
|15:50
|Everything is a Remix
|00h:37m:00s
|Dokumentar
|-
|16:40
|RIP : A Remix Manifesto
|01h:27m:00s
|Dokumentar
|-
|18:30
|Creative Commons meetup - bisedë e hapur rreth të drejtave të autorit në epokën digjitale
|00h:45m:00s
|Diskutim
|-
|19:30
|The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz
|02h:00m:00s
|Dokumentar
|-
|21:30
|Pushim i shkurtër
|00h:10m:00s
|Pushim
|-
|21:40
|Steal this film (part 2)
|00h:45m:00s
|Dokumentar
|-
|22:25
|Good Copy Bad Copy
|01h:00m:00s
|Dokumentar
|-
|23:25
|CC party (bring your own drink and snack)
|00h:30m:00s
|
|-
|
|
|
|
|}
 
== Projeksionet e propozuara ==
* Trouble #8: Hack the System (burimi https://sub.media/video/trouble-8-hack-the-system/), 00.34.01;
All, Bots, Bureaucrats, Administrators, translator
616

edits

Navigation menu