Changes

Jump to navigation Jump to search
== Raport i eventit ==
Do publikohet pas eventitPjesëmarrës gjithsej: 17 (të rinj: 10)Slide nga prezantimi: https://jonatoni.fedorapeople.org/Google%20Summer%20of%20Code%20and%20Outreachy.pdf

Navigation menu