Changes

Jump to navigation Jump to search

CopyFest 2018

335 bytes removed, 2 years ago
no edit summary
=== Dita 1: 12.01.2018 ===
* 18.00: hapja ditës së parë së CopyFest;* 18.20: Big Buck Bunny, 00.10.00 minuta #animacion;* 18.30: Elephants Dream, 00.09.00 minuta #animacion;* 18.40: Sintel, 00.14.48 #animacion;* 19.00: Tears of Steel, 00.12.14 #animacion;* 19.15: pushim i shkurtër (10 minuta);* 19.25: TPB AFK: The Pirate Bay Away From Keyboard, 1.22.00 #dokumentar;* 20.50: pushim i shkurtër (10 minuta);* 21.00: Steal this film, part 1, 00.52.00;* 21.55: pushim i shkurtër (10 minuta);* 22.05: Debtocracy, 01.14.00 #dokumentar #politikë;* 23.20: disktutim i hapur;* 23.45: mashup after party (bring your own drink). {| class="wikitable" |+ !Ora !Titulli !Kohezgjatja !Kategoria |- |18:00 |Hapja ditës së parë së CopyFest |00h:20m:00s | |- |18:20 |Big Buck Bunny |00h:10m:00s |Animacion |- |18:30 |Elephants Dream |00h:10m:00s |Animacion |- |18:40 |Sintel |00h:14m:48s |Animacion |- |19:00 |Tears of Steel |00h:12m:14s |Animacion |- |19:13 |Pushim i shkurtër |00h:13m:00s |Pushim |- |19:25 |TPB AFK: The Pirate Bay Away From Keyboard |01h:22m:00s |Dokumentar |- |20:50 |Pushim i shkurtër |00h:10m:00s |Pushim |- |21:00 |Steal this film (part 1) |00h:52m:00s |Dokumentar |- |21:52 |Pushim i shkurtër |00h:13m:00s |Pushim |- |22:05 |Debtocracy |01h:14m:00s |Dokumentar |- |23:20 |Diskutim i hapur |00h:25m:00s |Diskutim |- |23:45 |Mashup after party (Bring Your Own Bottle) | |Party |}
=== Dita 2: 13.01.2018 ===
* {| class="wikitable"!Ora!Titulli!Kohezgjatja!Kategoria|-|10.:00: hapja |Hapja ditës së dytë së CopyFest;* |00h:15m:00s||-|10.:15: |Trouble #8: Hack the System, 00.34.01;* |00h:34m:00s|Dokumentar|-|10.:50|Diskutim i shkurtër|00h: bisedë e shkurtër (20 minuta);20m:00s|Diskutim|-* |11.:10: |Star Wreck, 1.43.03;* |01h:43m:00s|Parody|-|13.:00: pushimi |Pushimi i drekës (45 minuta);* Seksioni Creative Commons dhe Domein publik|00h:45m:00s|Pushim|-* |13.:45: |Everything is a Remix, 00.37.30;* |00h:37m:00s|Dokumentar|-|14.:25: |RIP : A Remix Manifesto, 01.27.20; * |01h:27m:00s|Dokumentar|-|15.:50|Pushim i gjatë|01h:10m: pushim i shkurtër (10 minuta);00s|Pushim|-* 16.|17:00: |Steal this film, (part 2, 00.44.00;)|00h:44m:00s|Dokumentar|-* 16.|17:45: |Creative Commons meetup - bisedë e hapur rreth të drejtave të autorit në epokën digjitale;* 18.|00h:45m:00s|Diskutim|-|19:30: |The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz , 02.00.00;* 20.|02h:00m:00s|Dokumentar|-|21:30: pushim |Pushim i shkurtër (10 minuta);* 20.|00h:10m:00s|Pushim|-|21:40: |Steal this film, (part 2, 00.44.00;)|00h:45m:00s|Dokumentar|-* 21.|22:25: |Good Copy Bad Copy, 00.58.46;* 22.|01h:00m:00s|Dokumentar|-|23:25|Pushim i mesëm|00h:30m: pushim i shkurtër (10 minuta);00s|Pushim|-* 22.30|00: Catastroika, 01.27.00;* 24.00. |CC party (bring your own dring drink and snack)||Party|} 
== Projeksionet e propozuara ==
All, Bots, Bureaucrats, Administrators, translator
616

edits

Navigation menu