Difference between revisions of "Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap"

Jump to navigation Jump to search
m
Përshkrim i procesit për marjen e të dhënave dhe editmet.
m (Shtova ndërlidhje.)
m (Përshkrim i procesit për marjen e të dhënave dhe editmet.)
Line 1: Line 1:
Këtu do të dokumentohet gjitha aktivitetet rreth migrimit të të dhënave gjeohapsinore dhuruara nga Bashkia e Tiranës OSM.
Gjatë këtij viti Bashkia Tiranë arriti një marrëveshje me shoqatën Open Labs për të dhuruar të dhëna gjeografike për OpenStreetMap. Marrëveshja e arritur në 19 prill 2017 mund të gjendet [https://cloud.openlabs.cc/s/3lzVn1ZzUEMifHq#pdfviewer këtu].
(vendos përshkrim këtu)
Pas komunikimeve të vazhdueshme për të dhënat që do përdoreshin dhe formatin, gjatë shtatorit u morën dhënat cilat ishin:
* ndërtesa (gjeometria dhe lartësia)
* rrugët (trajektorja gjeografike si dhe emrërtimi)
Por të dhënat që mund përdoreshin nga komuniteti lokal duheshin vendosur në një format më kuptueshëm. Kjo u arrit falë ndihmës së Besfort Guri nga Kosova dhe Jonathan Beliën nga Belgjika. <br />
Tirana aktualisht kishte shumë objekte dhe informacion në OpenStreetMap, ndaj të dhënat e reja nga Bashkia nuk mund të importoheshin automatikisht, ishte e nevojshme të kontrolloheshin të dhënat aktuale. Për këtë Jonathan ndërtoi [https://geoportal.openlabs.cc gjeoportalin] ku mund të dallohen të dyja rastet të dhënat në OpenStreetMap dhe të dhënat nga Bashkia. <br />
Tashmë të dhënat mund të përdoreshin në OpenStreetMap nëpërmjet një shtrese bazë për të edituar "Open Labs Geoportal" ku përshkruhet sesionin tjetër më poshtë se si të editojmë duke përdorur të dhënat e dhuruara nga Bashkia Tiranë.
 


== Puna e bërë ==
== Puna e bërë ==
Line 6: Line 12:
* GitHub repository : https://github.com/OpenLabsHackerspace/openlabs-geoportal
* GitHub repository : https://github.com/OpenLabsHackerspace/openlabs-geoportal
* Gjeoportali: https://geoportal.openlabs.cc
* Gjeoportali: https://geoportal.openlabs.cc
== Migrimi i të dhënave (Editime)==
Për të edituar duhet të përdorim si shtresë bazë shtresën e mundësuar nga gjeoportali, nëpërmjet editorëve të ndryshëm si:
1. iD Editor <br />
Në menunë në të majtë të ekranit ''Background Settings'' <br />
Zgjedhim ''Custom'' <br />
Vendosim WMS e imazhit në dritaren dialoguese: https://geoportal.openlabs.cc/mapcache/tms/1.0.0/tirana@GoogleMapsCompatibleExtended/{z}/{x}/{-y}.png <br />
Në fund OK.
2. JOSM
''Imagery Preferences''' <br />
Zgjedhim shtresën ''Municipality of Tirana (Open Labs Geoportal)
Instruksione të tjera mund të gjenden dhe në repon në github të gjeoportalit në skedarin ''Readme'' [https://github.com/OpenLabsHackerspace/openlabs-geoportal këtu].


== Deklarata për shtyp ==
== Deklarata për shtyp ==
All, Bureaucrats, Administrators, translator
802

edits

Navigation menu