Changes

Jump to navigation Jump to search

LibreOffice Month 2017

856 bytes added, 2 years ago
== Përshkrimi ==
Edhe këtë vit në Open Labs muaji Dhjetor do ti dedikohet LibreOffice! Aktivitete të ndryshme do të ketë gjatë gjithë muajit, duke filluar nga historiku i LibreOffice, The Document Foundation, mënyrat se si mund ti bashkohesh komunitetit dhe se si mund të kontribuosh. Fokusi do jenë sërish përkthimet duke përdorur platformën Pootle për të përkthyer GUI, por dhe duke përkthyer video të bëra nga skuadra e marketingut, infographics etj. Gjithashtu do të merremi dhe me shtimin e artikujve për LibreOffice në shqip në Wikipedia, duke marrë pjesë kështu si ligjërues në Wikipedia Weekend 2017. Aktivitetet e fundit të muajit do ti dedikohen mënyrave të kontribuimit në skuadrën e Marketingut dhe Design, integrimit të Collabora Online në Nextcloud dhe takimi i komunitetit duke planifikuar eventet në vitin e ardhshëm.
* LibreOffice dhe TDF:

Navigation menu