Changes

Jump to navigation Jump to search

LibreOffice Month 2017

29 bytes removed, 2 years ago
no edit summary
== Përshkrimi ==
* LibreOffice dhe TDF:
* Artikuj në shqip për LibreOffice në Wikipedia:
* Marketing dhe Design:
* Collabora Online dhe Nextcloud:
* Takim i komunitetit:
== Axhenda ==
|| Takim i komunitetit || 22.12.2017 @17.00
|}
 
=== LibreOffice dhe TDF ===
 
=== Artikuj në shqip për LibreOffice në Wikipedia ===
 
=== Marketing dhe Design ===
 
=== Collabora Online dhe Nextcloud ===
 
=== Takim i komunitetit ===
== Detaje ==
* Kur: Gjatë muajit Dhjetorit, shiko axhendën për datat fikse.
* Ku: Open Labs Hackerspace
* Numri i pjesëmarrësve: Do të plotësohet pas eventit.

Navigation menu