Difference between revisions of "OpenStreetMap"

Jump to navigation Jump to search
m
Shtova lidhje.
m (Shtova ndërlidhje për aktivitetet.)
m (Shtova lidhje.)
Line 6: Line 6:


== Anëtarët ==
== Anëtarët ==
* Anisa Kuci
* [[Anisa Kuci]]
* Sidorela Uku
* [[Sidorela Uku]]
* Redon Skikuli
* [[Redon Skikuli]]
* Nafie Shehu
* [[Nafie Shehu]]
* Amanti Lulo
* [[Amanti Lulo]]


== Iniciativat ==
== Iniciativat ==
* [http://maptime.io/tirana/ MaptimeTirana]
* [http://maptime.io/tirana/ MaptimeTirana]
* [[Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap]]
* [[Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap]]
== Prezantime dhe postime ==
* 15.11.2017 - Prezantim i shkurtër në skype nga Sidorela i OSM Albania në kuadër të OSMGeoWeek të organizuar nga PoliMappers. Detaje në forum:[https://forum.openlabs.cc/t/presantation-of-osm-albanian-community-for-polimappers-geoweek-event/792/2 link]
* 18.08.2017 - 20.08.2017 Pjesëmarrja në [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/State_Of_The_Map State of the Map] Japoni - blog post [https://openlabs.cc/open-labs-ne-sotm2017/ këtu]
*  "[https://speakerdeck.com/sotm2017/day1-1100-how-to-build-up-an-osm-community How to build an OSM community]" prezantim nga Anisa Kuci në State of the Map.


== Aktivitetet ==
== Aktivitetet ==
All, Bureaucrats, Administrators, translator
753

edits

Navigation menu