Difference between revisions of "Takim anëtarësh-Tetor"

Jump to navigation Jump to search
Line 7: Line 7:


==Anëtarët prezent në takim==
==Anëtarët prezent në takim==
Do plotësohet në fund të mbledhjes
*Anisa Kuci
*Boris Budini
*Elio Qoshi
*Eva Vranici
*Jona Azizaj
*Mariana Balla
*Marin Kaltani
*Redon Skikuli
*Sidorela Uku


==Detaje==
==Detaje==
All, translator
163

edits

Navigation menu