Changes

Jump to navigation Jump to search

Takim i Wikimedianëve pranë OLs

109 bytes added, 2 years ago
→‎Raport i eventit: permiresova paraqitjen e raportit
== Raport i eventit ==
===Tematikat:=== * propozimi për UG të ri- u vendos që tëprocedojmë; * komente rreth bisedës në forum rreth UG të ri; * hapat e ardhshmeduhet të jenë të programuara qartë; * Wiki Weekend 2017- përgatitje
===Shënime:=== Dakortësuam * dakortësuam që të procedojmë me UG të ri deri në 16 tetor 2017. Aktivitete deri në Wiki Weekend Krijimi * krijimi i nje një faqe twitter (Nafie), nuk ndahen të dhënat me infra team të hackerspace; Krijimi * krijimi i një FB page (Nafie) , nuk ndahen të dhënat me infra team të hackerspace; Do * mailing list: do përdoret infrastruktura e hackerspace deri sa të na e japë Wikimedia (@Elio).; * takim 1 herë në muaj për koordinim. ===Objektivat:e UG=== * ramë dakort me objektivat që kemi vendosur në Meta. ; aktiivtete * aktivtete për 2018ën bazuar në objektivat e UGdhe jo në nivel spontan.
794

edits

Navigation menu