Difference between revisions of "Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap"

Jump to navigation Jump to search
m
Shtova ndërlidhje.
(Add links to GitHub repo and Forum post)
m (Shtova ndërlidhje.)
Line 5: Line 5:
Këtu do publikohen të dhënat gjeohapsinore të migruara.  
Këtu do publikohen të dhënat gjeohapsinore të migruara.  
* GitHub repository : https://github.com/OpenLabsHackerspace/openlabs-geoportal
* GitHub repository : https://github.com/OpenLabsHackerspace/openlabs-geoportal
* Gjeoportali
* Gjeoportali: https://geoportal.openlabs.cc


== Deklarata për shtyp ==
== Deklarata për shtyp ==
All, Bureaucrats, Administrators, translator
802

edits

Navigation menu