Difference between revisions of "Raporti Financiar - Shtator 2017"

Jump to navigation Jump to search
m
Plotësova tabelën për buxhetin.
m
m (Plotësova tabelën për buxhetin.)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
<translate>
<!--T:1-->
<!--T:1-->
Shumë faleminderit të gjithëve që na mbështetën gjatë muajit Shtator! Këtu është pasqyra financiare e buxhetit e muajit Shtator.
Shumë faleminderit të gjithëve që na mbështetën gjatë muajit Shtator! Këtu është pasqyra financiare e buxhetit e muajit Shtator.
<!--T:2-->
<sup><small>Kursi i Kë'''mbimit i datës''' 10 Tetor 2017 (xe.com)<br />
1 ALL = 0.00881431 USD  <br />
1 EUR = 1.17897 USD</small></sup>
<!--T:3-->
{| class="wikitable"
|-
! Të ardhura
<!--T:4-->
!Shuma
! Shuma në USD
!Koment
|-
| Kontribute nga Patreon
| 94 USD
| 94 USD
|
|-
| Donacione në Bitcoin
| 62 USD
| 62 USD
|
|-
| Donacione nga anëtarët
| 5420 ALL
| 47.78 USD
|
|-
| Buxheti nga Mozilla për CryptoParty
| 267 USD
| 267 USD
|
|-
| Shitjet e biletave për CryptoParty
| 21 USD
| 21 USD
|
|-
| Merchendise
| 3500 ALL
| 30.85 USD
|
|-
| colspan="2" | <u>'''Të ardhura totale'''</u>
| '''<u>522.63 USD</u>'''
|
|-
! Shpenzime
<!--T:5-->
! Shuma
!Shuma në USD
!Koment
|-
| Qera
| 25000 ALL
| 220.39 USD
|
|-
| Drita & Uji
| 4580 ALL
| 40.37 USD
|
|-
| Financieri
| 5000 ALL
| 44.07 USD
|
|-
| Sigurime Shoqërore
| 10546 ALL
| 92.96 USD
|Në Shqipëri, çdo OJF duhet të punësojë të paktën një person. Në rastin tonë është Presidentja jonë e bordit, Kristi Progri, për të cilën mbulojmë sigurimet shoqërore.
|-
| Ujë të pijshëm
| 600 ALL
| 5.28 USD
|
|-
| Mirëmbajtja e hackerspace
| 240 ALL
| 2.11 USD
|
|-
| colspan="2" | Kostot nga CryptoParty <br />
| 346.89 USD
|
|-
| colspan="4" |  Detajet në lidhje me kostot
{| class="wikitable"
|-
| i
| Akomodimi në hotel
| 42 EUR
| 49.50 USD
| rowspan="2" | Ardiani ishte i ftuar për CryptoParty dhe shpenzimet e transportit bashkë me akomodimin u mbuluan nga buxheti që kishim për eventin.
|-
| ii
| Transporti me autobus
| 15 EUR
| 17.67 USD
|-
| iii
| Taxi
| 720 ALL
| 6.34 USD
|
|-
| iv
| Dreka për organizatorët dhe të ftuarit nga jashtë për CryptoParty
| 6680 ALL
| 58.88 USD
|
|-
| v
| Catering gjatë aktivitetit
| 18700 ALL
| 164.84 USD
|
|-
|vi
| Pije dhe kafe
| 4500 ALL
| 39.66 USD
|
|-
| vii
| Facebook Ads
| 10 USD
| 10 USD
|
|}
|-
| colspan="2" | '''<u>Shpenzime totale</u>'''
| '''<u>752.07 USD</u>'''
|
|}
</translate>
All, Bureaucrats, Administrators, translator
793

edits

Navigation menu