Difference between revisions of "Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap"

Jump to navigation Jump to search
Add links to GitHub repo and Forum post
(krijova faqen ne baze te projektit te migrimit te bashkise ne Nextcloud)
 
(Add links to GitHub repo and Forum post)
Line 2: Line 2:
(vendos përshkrim këtu)  
(vendos përshkrim këtu)  


== puna e bërë ==
== Puna e bërë ==
Këtu do publikohen të dhënat gjeohapsinore të migruara.  
Këtu do publikohen të dhënat gjeohapsinore të migruara.  
* Github repo
* GitHub repository : https://github.com/OpenLabsHackerspace/openlabs-geoportal
* Gjeoportali
* Gjeoportali


Line 11: Line 11:


== Informimi i komunitetit ==
== Informimi i komunitetit ==
* Forumi (vendos link këtu)
* Forumi : https://forum.openlabs.cc/t/openlabs-geoportal/700


== Mbulimi në media ==
== Mbulimi në media ==
1

edit

Navigation menu