Difference between revisions of "Cryptoparty Tirana 2017"

Jump to navigation Jump to search
Line 5: Line 5:


== Pjesëmarrësit ==
== Pjesëmarrësit ==
Për të marrë pjesë aktivitet është e detyrueshme që të regjistroheni online: https://eventyay.com/e/497c1d63/.
Pjesëmarrja Cryptoparty është pa pagesë por regjistrimi në https://eventyay.com/e/497c1d63/ është i nevojshëm. Në qoftë se dëshironi të mos regjistroheni me emrin tuaj zyrtar ju mund zgjidhni një nofkë (username). Regjistrimi i pjesëmarrësve na ndihmon që të organizohemi më mirë pasi na jep një ide të përgjithshme numrit të pjesëmarrësve. Ju mund mbështesni organizatorët duke zgjedhur një nga paketat e biletave me pagesë.
Pjesëmarrja është pa pagesë, por do e vlerësonim cdo donacion për mbështetur financiarisht komunitetin e hackerspace që të organizojmë aktivitete tilla dhe në vijim.


== Detaje ==
== Detaje ==

Navigation menu