Changes

Jump to navigation Jump to search

Cryptoparty Tirana 2017

160 bytes added, 2 years ago
== Pjesëmarrësit ==
Për të marrë pjesë Pjesëmarrja aktivitet Cryptoparty është e detyrueshme që të regjistroheni online: pa pagesë por regjistrimi në https://eventyay.com/e/497c1d63/është i nevojshëm.Pjesëmarrja është pa pagesë, por do e vlerësonim cdo donacion për Në qoftë se dëshironi të mos regjistroheni me emrin tuaj zyrtar ju mund mbështetur financiarisht komunitetin e hackerspace zgjidhni një nofkë (username). Regjistrimi i pjesëmarrësve na ndihmon që të organizojmë aktivitete organizohemi më mirë pasi na jep një ide të përgjithshme numrit të pjesëmarrësve. Ju mund tilla dhe në vijimmbështesni organizatorët duke zgjedhur një nga paketat e biletave me pagesë.
== Detaje ==

Navigation menu