Difference between revisions of "Debian Meetup Nr.2"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
m (Ndryshova datën e aktivitetit.)
Line 23: Line 23:
== Ndërlidhje ==
== Ndërlidhje ==
* Materiali që propozohet të lexohet/shikohet para takimit: https://wiki.debian.org/DebianCollaborationTalk
* Materiali që propozohet të lexohet/shikohet para takimit: https://wiki.debian.org/DebianCollaborationTalk
*
</translate>
</translate>

Navigation menu