Changes

Jump to navigation Jump to search

Manifesto/en

135 bytes removed, 2 years ago
Krijoi faqen me "As it is in the nature of Open Labs, we like to work in the open, which means that we build our relationships based on trust, distributed leadership and other merits, whilst kee..."
Decision making needs to be distributed among the people responsible for it, in order to avoid any disagreements in future. This should happen though without making the whole process bureaucratic and corporate.
Siç është në natyrën e As it is in the nature of Open Labs, ne na pëlqen të punojmë në të hapurwe like to work in the open, që do të thotë se ne i ndërtojmë marrëdhëniet tona bazuar në besueshmëriwhich means that we build our relationships based on trust, drejtimin e decentralizuar dhe merita të tjeradistributed leadership and other merits, duke e mbajtur ndërkohë numrin e rregullave në whilst keeping the amount of rules to a minimum, në përpjekje për të mundësuar lirinëin order to ensure freedom, duke respektuar varietetin e gjerë të secilit në komunitetin tonëyet respect the vast diversity of everyone in our community. Për të punuar drejt misionit tonëTo work towards our mission, ne preferojmë të përfaqësojmë detyrime dhe të krijojmë kontribues proaktivë që mund të mbështeten tek vetjawe prefer delegating tasks and creating proactive contributors who can sustain themself, përkundrazi nga dhënia e urdhëraverather than giving orders.
All, Bots, Bureaucrats, Administrators, translator
616

edits

Navigation menu