Changes

Jump to navigation Jump to search

Manifesto/en

151 bytes added, 2 years ago
Krijoi faqen me "Open Labs uses a community based approach to tackle problems locally ( but also regionally, and in some cases internationally). We have a global scope formed to educate about an..."
Open Labs is a community of people from all ages, genders, ethnics and races, who are advocates of FLOSS ( Free Libre Open Source Software), the Open Web and Free Speech, who dedicate their time to free knowledge for everyone.
Bordi ynë drejtues zgjidhet në mënyrë demokratike dhe vendimet teknike ndërmerren nga kontribuesit të cilët kryejnë punëtOpen Labs uses a community based approach to tackle problems locally ( but also regionally, and in some cases internationally). Ne gëzojmë mbështetjen e shumë organizatave; vendoreWe have a global scope formed to educate about and advocate for the benefits open source/free software and to build bridges among different constituencies in the open source/free software community. While we believe that there cannot be a decentralized and free society without free software (free as in freedom) , we promote the general open source ideology too, rajonale dhe ndërkombëtareas it holds in many cases similar values the free software philosophy wants to achieve. Në Open LabsWe discourage the use of tools which benefit shareholders or individuals and not society, such as DRM, ne besojmë se të gjithë kontribuesit duhet të sillen denjësisht me njërivendor lock-tjetrin. Duke krijuar një ambjent për kontribuim konstruktiv, ne mund të krahasojmë dhe të hedhim ide të reja në mënyrë më efektive dhe të suksesshme për të gjetur zgjidhjet më të mira për avancimin, duke rritur madhësinëexcessive copyright law, diversitetin dhe fuqinë e komunitetit tonësurveillance and similar.
Open Labs përdor një qasje të bazuar në komunitet për të prekur problemet vendore (por gjithashtu dhe rajonale, dhe në disa raste dhe ndërkombëtare). Ne kemi një shtrirje globale të formuar për të edukuar dhe përkrahur avantazhet e softuerëve të lirë me burim të hapur dhe për të ndërtuar ura lidhëse midis komunitetesh të ndryshme në botën e softuerëve të lirë me burim të hapur.
All, Bots, Bureaucrats, Administrators, translator
614

edits

Navigation menu