Difference between revisions of "Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017"

Jump to navigation Jump to search
→‎Pyetjet drejt partive: permiresova strukturen
(→‎Pyetjet drejt partive: permiresova tekstin rreth politikave per open data)
(→‎Pyetjet drejt partive: permiresova strukturen)
Line 37: Line 37:
Më poshtë janë pyetjet e propozuara kundrejt partive politike (bazuar [https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/example-questions.en.html këtu]):
Më poshtë janë pyetjet e propozuara kundrejt partive politike (bazuar [https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/example-questions.en.html këtu]):


'''1.a''' Planifikoni që të promovoni përdorimin e programeve kompjuterike me kodburim të lirë dhe të hapur në adminsitratë? Në qoftë se përgjigjja është po, si planifikoni që të bëni diçka të tillë?  
'''1. Përdorimi i programeve free open source në administratë'''
* 1.a Planifikoni që të promovoni përdorimin e programeve kompjuterike me kodburim të lirë dhe të hapur në administratë? Në qoftë se përgjigjja është po, si planifikoni që të bëni diçka të tillë?
* 1.b A do iniciojë subjekti juaj poltik një ligj të dedikuar që imponon përdorimin e programeve kompjuterike me kodburim të lirë dhe të hapur nga administrata publike?
* 1.c Planifikoni që të promovoni interesat e bizneseve të vogla dhe të mesme që zhvillojnë ose/dhe përdorin softuer kompjuterik me kodburim të lirë dhe të hapur? Në qoftë se po, si planifikoni të bëni dicka të tillë?


'''2. Evitimi i monopoleve në teknologji'''
* Programet dhe sistemet kompjuterike me kodburim jo të lirë (jo në çmim, por në lirinë) modifikohen vetëm me lejen e pronarit të softuerit, pra kompanisë që ka copyright-in e programit kompjuterik. Ky kufizim ka zhvilluar monopole, oligopole dhe kartele të shërbimeve/platformave kompjuterike si dhe në varësi absolute nga shitësit e sistemeve me kodburim të mbyllur në sektorin publik dhe privat. A keni ndërmend të veproni në mandatin tuaj të ardhshëm kundër monopoleve ekzistuese të shërbimeve të kësaj natyre?


'''1.b''' A do iniciojë subjekti juaj poltik një ligj dedikuar që imponon përdorimin e programeve kompjuterike me kodburim lirë dhe hapur nga administrata publike?
'''3. Respektimi i Standarteve të Hapura të TIK në administratë'''
*3.a Respektimi rigoroz i Standardeve të Hapura në TIK në sektorin publik mundëson konkurrencë më të drejtë midis pjesëmarrësve në tendera të institucioneve publike. E thënë kjo, a jeni dakort me definicionin e Standarteve të Hapura publikuar nga Free Software Foundation Europe ashtu si publikohet këtu fsfe.org/activities/os/def.html?
* 3.b. Planifikoni të punoni për arritur respektimin e rreptë Standardeve Hapura në sektorin publik? Nëse po, si keni planifikuar që ta arrini këtë?


'''1.c''' Planifikoni që të promovoni interesat e bizneseve të vogla dhe të mesme që zhvillojnë ose/dhe përdorin softuer kompjuterik me kodburim të lirë dhe të hapur? Në qoftë se po, si planifikoni të bëni dicka të tillë?
'''4. Free open source arsim'''
 
* 4.a A ka planifikuar partia juaj që të promovojë përdorimin e softuerit me kodburim të lirë dhe të hapur në arsimin publik?
'''2.''' Programet dhe sistemet kompjuterike me kodburim jo të lirë (jo çmim, por në lirinë) modifikohen vetëm me lejen e pronarit të softuerit, pra kompanisë që ka copyright-in e programit kompjuterik. Ky kufizim ka zhvilluar monopole, oligopole dhe kartele të shërbimeve/platformave kompjuterike si dhe në varësi absolute nga shitësit e sistemeve me kodburim të mbyllur në sektorin publik dhe privat. A keni ndërmend të veproni në mandatin tuaj të ardhshëm kundër monopoleve ekzistuese të shërbimeve të kësaj natyre?
* 4.b A ka për qëllim subjekti juaj të promovojë mësimin e aftësive të transferueshme në ICT, në vend të promovimit të një produkti ose certifikate dijesh të kompanive specifike?
 
'''3.a''' Respektimi rigoroz i Standardeve të Hapura në TIK në sektorin publik mundëson konkurrencë më të drejtë midis pjesëmarrësve në tendera të institucioneve publike. E thënë kjo, a jeni dakort me definicionin e Standarteve të Hapura publikuar nga Free Software Foundation Europe ashtu si publikohet këtu fsfe.org/activities/os/def.html?
 
'''3.b.''' A do të punoni për të arritur respektimin e rreptë të Standardeve të Hapura në sektorin publik? Nëse po, si keni planinifuar që ta arrini këtë?
 
'''4.a.''' A ka planifikuar partia juaj që të promovojë përdorimin e softuerit me kodburim të lirë dhe të hapur në arsimin publik?
 
'''4.b.''' A për qëllim partia juaj të promovojë mësimin e aftësive të transferueshme në ICT, në vend të promovimit të një produkti ose certifikate dijesh të kompanive specifike?


'''5.''' Shumë institucione të sektorit publik reklamojnë softuer jo të lirë (me kodburim të lirë dhe të hapur) në uebfaqet e tyre, si për shëmbull  "Adobe Reader", "Microsoft Word" ose shërbime cloud nga kompani si "Google" që nuk respektojnë privatësinë e qytetarëve. Cili është mendimi juaj për praktika të tilla, dhe a keni një plan specifik për këtë çështje?  
'''5.''' Shumë institucione të sektorit publik reklamojnë softuer jo të lirë (me kodburim të lirë dhe të hapur) në uebfaqet e tyre, si për shëmbull  "Adobe Reader", "Microsoft Word" ose shërbime cloud nga kompani si "Google" që nuk respektojnë privatësinë e qytetarëve. Cili është mendimi juaj për praktika të tilla, dhe a keni një plan specifik për këtë çështje?  
800

edits

Navigation menu