Difference between revisions of "Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017"

Jump to navigation Jump to search
→‎Pyetjet drejt partive: permiresova piken 9
m (→‎Pyetjet drejt partive: permiresime te vogla ne 'freedom of panorama')
(→‎Pyetjet drejt partive: permiresova piken 9)
Line 60: Line 60:
: Si mendoni te rregulloni rritjen e trasparences së qeverise nëpërmjet të dhënave të hapura, kur për momentin ekziston fenomeni që dhe ato institucione që shpërndaje raporte trasparence apo materiale online i vendosin copyright te insitucionit(?!)
: Si mendoni te rregulloni rritjen e trasparences së qeverise nëpërmjet të dhënave të hapura, kur për momentin ekziston fenomeni që dhe ato institucione që shpërndaje raporte trasparence apo materiale online i vendosin copyright te insitucionit(?!)


'''9.''' pyetje rreth imponimit të standarteve të rrepta të sigurisë së komunikimit të zyrtarëve të të gjitha niveleve duke evituar platforma që administrohen nga kompani me interesa jashtë vendit tonë.
'''9.''' Shumë prej zyrtarëve të lartë në vendin tonë përdorin shërbime webmail ose/dhe platforma të tjera komunikimi si gmail, Hotmail, WhatsApp etj që nuk ofrojnë siguri ndërkohë që enkriptimi i komunikimit është një procoes i panjohur për administratën. Cila do jetë qasja e partisë tuaj rreth imponimit të standarteve të rrepta të sigurisë së komunikimit të zyrtarëve të të gjitha niveleve duke evituar platforma që administrohen nga kompani me interesa jashtë vendit tonë dhe (më e rëndësishme) me kodburim të mbyllur.


== Letra drejtuar partive politike ==
== Letra drejtuar partive politike ==
800

edits

Navigation menu