Difference between revisions of "Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017"

Jump to navigation Jump to search
→‎Pyetjet drejt partive: permiresova piken 1
(→‎Pyetjet drejt partive: permiresova piken 1)
Line 37: Line 37:
Më poshtë janë pyetjet e propozuara kundrejt partive politike (bazuar [https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/example-questions.en.html këtu]):
Më poshtë janë pyetjet e propozuara kundrejt partive politike (bazuar [https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/example-questions.en.html këtu]):


'' '''1.a''' Planifikoni që të promovoni përdorimin e programeve kompjuterike me kodburim të lirë dhe të hapur? Në qoftë se përgjigjja është po, si planifikoni që të bëni diçka të tillë?
'' '''1.a''' Planifikoni që të promovoni përdorimin e programeve kompjuterike me kodburim të lirë dhe të hapur në adminsitratë? Në qoftë se përgjigjja është po, si planifikoni që të bëni diçka të tillë? A do iniciojë subjekti juaj poltik një ligj të dedikuar që imponon përdorimin e programeve kompjuterike me kodburim të lirë dhe të hapur nga administrata publike?


'''1.b''' Planifikoni që të promovoni interesat e bizneseve të vogla dhe të mesme që zhvillojnë ose/dhe përdorin softuer kompjuterik me kodburim të lirë dhe të hapur? Në qoftë se po, si planifikoni të bëni dicka të tillë?
'''1.b''' Planifikoni që të promovoni interesat e bizneseve të vogla dhe të mesme që zhvillojnë ose/dhe përdorin softuer kompjuterik me kodburim të lirë dhe të hapur? Në qoftë se po, si planifikoni të bëni dicka të tillë?
Line 54: Line 54:


'''6.''' Gjatë dekadës së fundit janë shtuar dyshimet por dhe është vërtetuar në disa taste që qeveritë në pushtet kanë shfaqur interesin për të implementuar mekanizma të përgjimit masiv me jystifikime të ndryshme. Duke ju kujtuar që përgjimi masiv elektronik është në kundështim me kushtetutën e vendit tonë dhe shkel të drejtën themelore të privatësisë cila do ishte qasja e partisë tuaj për përgjimet online në rast se është në parlament në mandatin e ardhshëm?
'''6.''' Gjatë dekadës së fundit janë shtuar dyshimet por dhe është vërtetuar në disa taste që qeveritë në pushtet kanë shfaqur interesin për të implementuar mekanizma të përgjimit masiv me jystifikime të ndryshme. Duke ju kujtuar që përgjimi masiv elektronik është në kundështim me kushtetutën e vendit tonë dhe shkel të drejtën themelore të privatësisë cila do ishte qasja e partisë tuaj për përgjimet online në rast se është në parlament në mandatin e ardhshëm?


'''7.''' pyetje rreth lirisë së panoramës___  
'''7.''' pyetje rreth lirisë së panoramës___  
800

edits

Navigation menu