Difference between revisions of "Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017"

Jump to navigation Jump to search
Line 47: Line 47:
'''3.b.''' A do të punoni për të arritur respektimin e rreptë të Standardeve të Hapura në sektorin publik? Nëse po, si keni planinifuar që ta arrini këtë?
'''3.b.''' A do të punoni për të arritur respektimin e rreptë të Standardeve të Hapura në sektorin publik? Nëse po, si keni planinifuar që ta arrini këtë?


'''4.a.''' A ka planifikuar partia juaj që të promovojë përdorimin e softuerit me kodburim të lirë dhe të hapur në arsimin publik? (Is your party planing to promote the usage of Free Software in state education?)
'''4.a.''' A ka planifikuar partia juaj që të promovojë përdorimin e softuerit me kodburim të lirë dhe të hapur në arsimin publik?


'''4.b.''' A për qëllim partia juaj të promovojë mësimin e aftësive të transferueshme në ICT, në vend të promovimit të një produkti ose certifikate dijesh të kompanive specifike? (Does your party intend to promote the teaching of transferable ICT skills, rather than product or vendor specific knowledge?)
'''4.b.''' A për qëllim partia juaj të promovojë mësimin e aftësive të transferueshme në ICT, në vend të promovimit të një produkti ose certifikate dijesh të kompanive specifike?


'''5.''' Shumë institucione të sektorit publik reklamojnë softuer jo të lirë (me kodburim të lirë dhe të hapur) në uebfaqet e tyre, si për shëmbull  "Adobe Reader", "Microsoft Word" ose shërbime cloud nga kompani si "Google" që nuk respektojnë privatësinë e qytetarëve. Cili është mendimi juaj për praktika të tilla, dhe a keni një plan specifik për këtë çështje? (Many public sector organisations advertise non-Free Software on their websites, such as promotions for 'Adobe Reader'. What is your opinion on this kind of advertising, and do you have any plans concerning it?)
'''5.''' Shumë institucione të sektorit publik reklamojnë softuer jo të lirë (me kodburim të lirë dhe të hapur) në uebfaqet e tyre, si për shëmbull  "Adobe Reader", "Microsoft Word" ose shërbime cloud nga kompani si "Google" që nuk respektojnë privatësinë e qytetarëve. Cili është mendimi juaj për praktika të tilla, dhe a keni një plan specifik për këtë çështje?  


 
'''6.''' Gjatë dekadës së fundit janë shtuar dyshimet por dhe është vërtetuar në disa taste që qeveritë në pushtet kanë shfaqur interesin për të implementuar mekanizma të përgjimit masiv me jystifikime të ndryshme. Duke ju kujtuar që përgjimi masiv elektronik është në kundështim me kushtetutën e vendit tonë dhe shkel të drejtën themelore të privatësisë cila do ishte qasja e partisë tuaj për përgjimet online në rast se është në parlament në mandatin e ardhshëm?
'''6.''' Pyetje rreth përgjimeve online___
'''7.''' pyetje rreth lirisë së panoramës___  
'''7.''' pyetje rreth lirisë së panoramës___  
: Mungesa e lirise së Panoramës në Shqiperi sjellë që shumë monumente, foto apo skulptura në vende publike dhe të financuara nga buxheti i shtetit për krijim e tyre, kërkohet që ti meret leje autorit për të nxjerrë foto dhe ngarkuar/shperndare këto foto online. Si mendoni ta rregulloni lirinë e panorames për ambientet publike apo/dhe objekte të financuara nga buxheti i shtetit që kushdo të ketë lirinë që do të shpërndaje këto materiale?
: Mungesa e lirise së Panoramës në Shqiperi ka sjellë si pasojë që shumë monumente, foto apo skulptura në vende publike dhe të financuara nga buxheti i taksapaguesve për krijim e tyre, kërkohet që ti meret leje autorit për të nxjerrë foto dhe ngarkuar/shperndare këto foto online. Si mendoni ta rregulloni lirinë e panorames për ambientet publike apo/dhe objekte të financuara nga buxheti i shtetit që kushdo të ketë lirinë që do të shpërndaje këto materiale?
800

edits

Navigation menu