Changes

Jump to navigation Jump to search

Statuti versioni 2

400 bytes added, 4 years ago
plotesova nenin 3
'''FORMA E ORGANIZIMIT<br />'''
1.1 Ky person juridik themelohet si Organizatë Jofitimprurëse (OJF) që synon realizimin e veprimtarive në të mirë dhe interes të publikut dhe nuk synon realizimin e fitimeve.<br />
1.2 Kjo OJF është e organizuar në formën e "Shoqatës" me anëtarë.<br />
'''NENI 2<br />'''
'''EMRI I SHOQATES<br />'''
2.2 Emri i Shoqatës është "OPEN LABS".<br />
2.3 Shoqata "OPEN LABS" do ketë siglën dhe logon e saj. <br />
'''NENI 3<br />'''
'''SELIA/QENDRA<br />'''
3.1 Shoqata e ka selinë e vet në Tiranë, rruga _____________, Tiranë dhe ka në fokus të veprimtarisë aktivitetin brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.<br />3.2 Me miratim të organeve të saj kompetente Shoqata mund të ndryshojë selinë, mund të hapë degë dhe filjale në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë apo jashtë saj.
'''NENI 4<br />'''
800

edits

Navigation menu