Software Freedom Day 2016

Nga Open Labs Hackerspace
Shko tek: lundrim, kërko

Përshkrimi

SFD është një aktivitet nderkombetar rreth programeve kompjuterike të lira dhe me burim të hapur (Open Source Software - FOSS). Qëllimi i aktivitetit është edukimi i publikut në mbarë botën në lidhje me përparësitë e përdorimit të FOSS në fusha si arsimi, qeveritë lokale dhe qëndrore, në shtëpi, dhe në biznes - me pak fjalë, kudo! Gjatë aktivitetit do prezantohen disa nga programet më të njohura kompjuterike dhe në vijim do përpilojmë një plan pune për promovimin e FOSS në vendin tonë gjatë 12 muajve të ardhshëm.

Detaje

  • Kur: 24 shtator 2016 @16.00
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.

Ndërlidhje

Raport i eventit