Skuadrat

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Për të patur një strukturë të decentralizuar por dhe efektiv në vendimmarrjen që marrim, disa skuadra funksionale marrin përsipër funksione të ndryshme brenda në Open Labs. Skuadrat e tanishmë janë si më poshtë:

Bordi

Infrastruktura Online

Infrastruktura Fizike

Anëtarësimi