Si të instalojmë Nextcloud në Digital Ocean

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Si të instalojmë Nextcloud në Digital Ocean do jetë një aktivitet në të cilin do njihemi me platformën Nextcloud dhe do mësojmë si ta instalojmë atë në një Virtual Private Server (VPS). Për këtë prezantim do të përdoret një server në Digital Ocean, që është një ndër shumë kompanitë që ofrojnë mundësinë për të pasur një server privat. Gjatë aktivitetit do mësojmë hap pas hapi si të krijojmë një server në Digital Ocean, si të instalojme komponentët e nevojshëm për të instaluar Nextcloud dhe si të instalojme dhe konfigurojmë Nextcloud.

Jeni të ftuar, pavarësisht nivelit të dijeve teknike, që të bashkoheni dhe të mësojmë bashkarisht!

Detaje

  • Kur: 01 mars 2023 @18.30
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.

Ndërlidhje


Raport i eventit

TBA

Pjesëmarrësit