Projektet e Open Labs

Nga Open Labs Hackerspace
Shko tek: lundrim, kërko

Në këtë faqe mund të gjeni listën e iniciativave, të grupeve të punës dhe aktiviteteve kryesore pranë Open Labs.

Projekte dhe iniciativa

Grupe pune FLOSS

  • Mozilla;
  • OpenStreetMap;
  • Nextcloud;
  • Fedora;
  • Debian;
  • openSUSE
  • Wikipedia;
  • LibreOffice.

Aktivitete