Politika e Privatësise

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Këtu do publikojmë politikën e privatësisë në gjuhën shqipe për këtë website. Do e publikojmë në licensë që mundëson ripërdorimin lehtësisht duke evituar kështu krijimin nga e para të Politikave të Privatësisë nga website të tjera.