Mozilla Tech Speakers Tirana- Training nr.2

Nga Open Labs Hackerspace
Shko tek: lundrim, kërko

Përshkrimi
Mozilla Tech Speakers është një program ku marrin pjesë prezantuesit dhe ligjëruesit më entuziastë (jo detyrimisht me më eksperiencë) brenda komunitetit të Mozilla dhe trajnohen dhe mentorohen duke rritur aftësitë e tyre prezantuese në skenë, si nga ana oratorike, si dhe teknike. Mozilla Tech Speakers organizohet nga komuniteti lokal i Mozilla Albania, pjesë e Open Labs Hackerspace

Detaje

  • Kur: 17 dhjetor 2017 @ 12.00
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.

Ndërlidhje

Raport i eventit