Mozilla Tech Speakers Tirana- Training nr.1

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi
Mozilla Tech Speakers është një program ku marrin pjesë prezantuesit dhe ligjëruesit më entuziastë (jo detyrimisht me më eksperiencë) brenda komunitetit të Mozilla dhe trajnohen dhe mentorohen duke rritur aftësitë e tyre prezantuese në skenë, si nga ana oratorike, si dhe teknike.

Detaje

 • Kur: 2 prill 2016 @16.00
 • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.

Axhenda

 • Hapja (10 min) - Elio Qoshi
 • Si të përfshihesh në Mozilla - Kristi Progri
 • Workshop në grupe "Lighting talks" (45 min); Pjesëmarrësit ndahen në grupe dhe prezantojnë për një temë në grupin e tyre duke i dhënë feedback njëri-tjetrit.
 • Të prezantosh për Open Source në publik (20 min) - Elvis Plaku
 • Si të fillosh një lëvizje (5 min) - Derek Sivers, TED talks
 • Si të fillosh një lëvizje, versioni techspeakers (20 min) - Redon Skikuli
 • WebVR (Virtual Reality) (20 min) - Ardian Haxha
 • Workshop në grupe "Lighting talks" (45 min); Pjesëmarrësit ndahen në grupe dhe prezantojnë për një temë në grupin e tyre duke i dhënë feedback njëri-tjetrit.
 • Mbyllja dhe bisedë a hapur (15 min)
 • Snacks dhe pije

Ndërlidhje

 • Eventi në FB: facebook.com/events/1024307750964049

Raport i eventit