MozCafé Tirana nr.6 me Giannis Konstantinidis

Nga Open Labs Hackerspace
Shko tek: lundrim, kërko

Përshkrimi

Pas FOSScap Balkans, Giannis Konstantinidis (Mozilla Rep) vjen në Tiranë në MozCafé Tirana #6 për të diskutuar dhe planifikuar hapat e ardhshme të komunitetit Mozilla.

Axhenda

  • Hyrje dhe prezantim i Giannis;
  • Të rejat e fundit nga planeti i Mozilla;
  • Prezantim i iniciativës Mozilla Reps Regional Coaches;
  • Analizë SWOT;
  • Planifikim për muajt e ardhshëm;
  • Bashkëpunim i mëtejshëm i komunitetit shqiptar dhe grek;
  • Bisedë e hapur.

Detaje

  • Kur: 31 gusht 2016 @17.00
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.

Ndërlidhje

Raport i eventit