Maratonë tritimi: The internet's own boy

Nga Open Labs Hackerspace
Shko tek: lundrim, kërko

Përshkrimi

Mblidhemi së bashku dhe përkthejmë në shqip titrat e filmit “The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz”. Gjithashtu bisedojmë për datën fhe vendin që do projektojmë filmin me titra në shqip.
Sepse në promovimin dhe shpërndarjen e dijes së hapur bashkimi bën fuqinë!

Filmi do titrohet nëpërmjet Amara.

Detaje

  • Kur: 7 shkurt 2014 @16.00
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.

Ndërlidhje

Raport i eventit